لاستیک کتان منجید دار

لاستیک کتان منجید دار

لاستیک کتان منجید دار

(Cotton Rubber)

نسوز کاران پاسارگاد

نام محصول:

لاستیک کتان منجید دار

ویژگی در تولید:

لاستیک کتان منجید دار

به دلیل وجود نخ کتان از مقاومت پارگی بسیار مطلوبی برخوردار است.

مشخصات:

تعداد لایه های نخ بستگی به نیاز مشتری دارد .

مقاومت کششی آن mpa 3.5 است.

موارد استفاده:

بیشتر در تهیه واشرهای آب بندی استفاده میشود.

لاستیک کتان منجید دار